GS Temari Cultura audiovisual

Identificació i anàlisi dels elements bàsics del llenguatge fotogràfic i els seus codis

Identifica en un producte d’imatge fixa els elements bàsics propis del llenguatge fotogràfic i els seus codis: espacial, gestual, escenogràfic, lumínic, simbòlic i gràfic.

Representa gràficament en un esbós l’estructura de la composició d’una fotografia.

Identificació i anàlisi dels elements bàsics del llenguatge audiovisual i els seus codis

Identifica en un producte d’imatges en moviment els elements bàsics propis del llenguatge audiovisual i els seus codis: enquadrament, pla, moviments de càmera, transicions i seqüència.

Representa gràficament en un esbós l’estructura de la composició, guió il·lustrat (storyboard) de la seqüència d’un producte audiovisual.

Tipologies, característiques i funcions de la imatge. Components expressius i comunicatius de la imatge

Interpreta les funcions comunicatives especifiques de les imatges fixes de missatges publicitaris publicats en mitjans de comunicació.

Distingeix entre imatge natural, imatge creada i imatge registrada.

Distingeix entre la lectura denotativa i connotativa de les imatges.

Planifica la composició fotogràfica o l’audiovisual

Realitza el guió il·lustrat (storyboard) d’una composició audiovisual reconeixent-la com a una de les parts del seu procés de planificació i d’elaboració: proposta, recollida d’informació, esbós.