Centre de Formació d'Adults Can Batlló

Centre públic de referència en preparació per a les proves d’accés

Benvinguts a CFA Can Batlló

Des de fa molts anys, preparem persones perquè esdeviguin nous universitaris, nous professionals i nous alumnes d’estudis superiors i els ajudem a emprendre nous projectes de vida. És una tasca gratificant que ens motiva i ens empeny a intentar fer-ho cada vegada millor.

Formació

JORNADA DE PORTES OBERTES EL 7 DE JUNY

+info

Accés a grau superior

Preparació per a la prova d’accés a cicles formatius de grau superior professionals, artístics o d’educació física. +info

Accés a la universitat +25

Preparació per a la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys. +info

Accés a la universitat +45

Preparació per a la prova d’accés a la universitat per a més grans de 45 anys. +info

Proves d’aptitud personal

Preparació per a les proves d’aptitud personal (PAP) per als graus universitaris d’Educació infantil i primària, i traducció i interpretació anglesa.

Accés estudis superiors artístics

Preparació per a la prova per a persones sense requisits que volen accedir a estudis superior artístics.

Accés a ESDAP

Preparació per a la prova específica d’art per accedir a l’escola superior de disseny i arts plàstiques(ESDAP).

Notícies