Accés a la universitat

universitat

 

Graus universitaris per als que us podeu preparar

Al CFA Can Batlló s’ofereixen totes les assignatures específiques per accedir a totes les opcions reconegudes per les universitats (Arts i humanitats, Ciències, Ciències de la salut, Ciències socials i jurídiques, Enginyeria i Arquitectura), per tant es pot accedir a qualsevol grau universitari.

Avantatges de la formació que ofereix Can Batlló

 • Grups reduïts a les assignatures específiques.
 • Dues llengües estrangeres: anglès i francès.
 • Material específic elaborat pel professorat.
 • Tallers de suport.
 • Modalitats presencial i semipresencial.
 • Seguiment personalitzat del curs.
 • Espai educatiu de suport telemàtic a través de Moodle.
 • Biblioteca pròpia.

Requisits d’accés

Poden accedir a la prova les persones que compleixen 25 anys o més l’any de la prova. Les persones de 45 anys o més poden presentar-se a la general de més grans de 25 anys o bé optar a una prova específica.

Estructura dels estudis

La preparació de la prova dura un curs escolar (de setembre a abril) i s’estructura en dos blocs:

Primer bloc:  4 assignatures comunes (7 hores +1, segons nivell de català) que consta de les assignatures següents:

 • Català
 • Castellà
 • Comentari de Text
 • Idioma modern (anglès o francès)

Segon Bloc: 2 assignatures específiques (3 hores cadascuna) a escollir entre:

 • Biologia
 • Dibuix tècnic
 • Economia
 • Estadística
 • Filosofia
 • Física
 • Geografia
 • Història
 • Literatura
 • Matemàtiques
 • Química

Horaris

Els cursos són presencials i s’imparteixen en horari de matí o de tarda.

 

Cost del curs

El curs costa 110€ en concepte de material. No hi ha cap mensualitat. Aquest cost no inclou les taxes d’inscripció a la prova que fixa la Generalitat.

Dates de la prova

Cada anys canvien, però la prova es sol realitzar en dos dissabtes, entre finals d’abril i la primera setmana de maig. El primer dia, es fa l’examen d’assignatures comunes i el segon dia, el d’específiques.

universitat