AU Temari Història de l’art

  1. El món clàssic I

– Periodització de l’art grec: arcaic, clàssic i hel·lenístic.

 

  1. El món clàssic II

– Roma imperial.

 

  1. L’alta edat mitjana

– El romànic.

 

  1. La baixa edat mitjana

– Art gòtic.

 

  1. El Renaixement

– Quattrocento italià.

– Cinquecento italià.

– Manierisme i expansió del Renaixement.

 

  1. L’època del Barroc

– Arquitectura del segle XVII: Itàlia.

– Pintura barroca.

– Escultura barroca.

 

  1. De la Il·lustració al Modernisme

– Neoclassicisme.

– Romanticisme.

– Realisme.

– Impressionisme.

– Modernisme.

 

  1. Les primeres avantguardes

– Fauvisme.

– Expressionisme.

– Cubisme.

– Futurisme.

 

  1. L’art d’entreguerres

– Dadaisme.

– Surrealisme.

– Abstracció.

– La Bauhaus.

– Arquitectura racionalista.

 

  1. De l’informalisme a la postmodernitat 

– Informalisme.

– Pop-art.

– Tendències artístiques a partir de la dècada dels 70: minimalisme, art conceptual i tendències postmodernes.