AU Temari Filosofia

El temari és el següent:

 1. La doctrina de les idees de Plató.
 2. La metafísica d’Aristòtil.
 3. Els corrents ètics de l’hel·lenisme.
 4. Platonisme i aristotelisme medievals.
 5. El naixement de la ciència moderna.
 6. La doctrina de l’Estat de Hobbes.
 7. La metafísica de Descartes.
 8. La crítica de la metafísica de Hume.
 9. El criticisme de Kant.
 10. L’idealisme alemany i la inversió marxista.
 11. L’utilitarisme de J. Bentham i J. S. Mill.
 12. La crítica a la raó: Schopenhauer, Nietzsche, Freud.
 13. Fenomenologia i existencialisme.
 14. La crítica a la modernitat: postmodernitat i modernitat crítica.