Comentari de text

2002_AU_ctext_suplent_enunciat

2002_AU_ctext_suplent_solució

2002_AU_ctext_titular_enunciat

2002_AU_ctext_titular_solució

2003_AU_ctext_suplent_enunciat

2003_AU_ctext_suplent_solució

2003_AU_ctext_titular_enunciat

2003_AU_ctext_titular_solució

2005_AU_ctext_suplent_enunciat

2005_AU_ctext_suplent_solució

2005_AU_ctext_titular_enunciat

2005_AU_ctext_titular_solució

2006_AU_ctext_suplent_enunciat

2006_AU_ctext_suplent_solució

2006_AU_ctext_titular_enunciat

2006_AU_ctext_titular_solució

2007_AU_ctext_serie1_enunciat

2007_AU_ctext_serie1_solució

2007_AU_ctext_serie3_enunciat

2007_AU_ctext_serie3_solució

2008_AU_ctext_serie1_enunciat

2008_AU_ctext_serie1_solució

2008_AU_ctext_serie3_enunciat

2008_AU_ctext_serie3_solució

2009_AU_ctext_serie2_enunciat

2009_AU_ctext_serie2_solució

2009_AU_ctext_serie3_enunciat

2009_AU_ctext_serie3_solució

2010_AU_ctext_serie2_enunciat

2011_AU_ctext_serie1_enunciat

2011_AU_ctext_serie1_solució

2011_AU_ctext_serie3_enunciat

2011_AU_ctext_serie3_solució

2012_AU_ctext_serie1_enunciat

2012_AU_ctext_serie1_solució

2012_AU_ctext_serie2_enunciat

2012_AU_ctext_serie2_solució

2013_AU_ctext_serie2_enunciat

2013_AU_ctext_serie2_solució

2013_AU_ctext_serie3_enunciat

2013_AU_ctext_serie3_solució

2014_AU_ctext_serie1_enunciat

2014_AU_ctext_serie1_solució

2014_AU_ctext_serie3_enunciat

2014_AU_ctext_serie3_solució

2015_AU_ctext_serie2_enunciat

2015_AU_ctext_serie2_solució

2015_AU_ctext_serie3_enunciat

2015_AU_ctext_serie3_solució

2016_AU_ctext_serie2_enunciat

2016_AU_ctext_serie2_solució

2016_AU_ctext_serie3_enunciat

2016_AU_ctext_serie3_solució

2017_AU_ctext_serie1_solució

2017_AU_ctext_serie3_enunciat

2017_AU_ctext_serie1_enunciat

2017_AU_ctext_serie3_solució