Nota legal

Aquesta pàgina web ha estat creada pel CFA Can Batlló, amb caràcter informatiu. El fet d’accedir a aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions.

Titularitat de la pàgina web

El nom del domini www.cfacanbatllo.cat està registrat a favor del CFA Can Batlló amb domicili social a Comte Urgell, 187, 08036 Barcelona. Telèfon de contacte 93 229 21 32 i adreça de correu electrònic a8058489 @ xtec.cat

Propietat intel·lectual de la web

El disseny de la pàgina web està basat en una plantilla amb llicència GNL.

Els continguts (textos, imatges, sons, animacions, etc.) són propietat del CFA Can Batlló o de tercers que hagin autoritzat a aquest l’ús d’aquests continguts. El CFA Can Batlló atorga la seva difusió a través de la llicència Creative Commons  .

Si en qualsevol de les imatges generades pel CFA Can Batlló es pot reconèixer a cap persona, el CFA Can Batlló manifesta disposar del permís per escrit d’aquesta persona per difondre aquesta imatge.

Qualsevol signe distintiu, marca, nom comercial o institucional extern al CFA Can Batlló que s’inclogui en aquesta web és propietat del seus titulars.

Contingut de la web i enllaços

El CFA Can Batlló no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la seva pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que hi accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços des de la pàgina www.cfacanbatllo.cat

La presència d’aquests enllaços té una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin en la pàgina web de destí. En cas que el CFA Can Batlló tingui coneixement efectiu que l’activitat o la informació a la que es remet des de aquests enllaços és il•lícita, constitutiva de delicte o pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent amb la major brevetat possible.

Actualització i modificació de la pàgina web

El CFA Can Batlló es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avís i sense assumir cap responsabilitat per fer-ho.

Indicacions sobre aspectes tècnics

El CFA Can Batlló no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errades en els equips informàtics, no imputables al CFA Can Batlló, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d’Internet, o que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control. Des del CFA Can Batlló no es garanteix l’absència de virus i d’altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics, en els documents electrònics o en els fitxers d’usuari d’aquesta pàgina web o de pàgines web de tercers, i per tant, no es responsabilitza dels prejudicis que es puguin produir per aquestes causes. També queda exonerat de tota responsabilitat davant de possibles danys o prejudicis que pugui patir l’usuari com a conseqüència d’errades, defectes u omissions en la informació que facilita quan procedeixi de terceres fonts.

Cookies

El CFA Can Batlló comunica que fa servir cookies de tercers. Les cookies són fonamentals per al funcionament d’internet, ja que faciliten la navegació i l’usabilitat, entre d’altres aspectes.

Per a modificar la configuració del navegador cal consultar l’ajuda del fabricant. Per exemple:

Els usuaris d’aquesta pàgina web són conscients de tot l’ exposat i ho accepten voluntàriament.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.