Oferta, demanda i necessitat de la formació d’adults per a les proves d’accés

oferta-demandaCada mes d’abril / maig es dissenya l’oferta que les escoles d’adults posaran a disposició de les persones adultes que vulguin estudiar.

Les previsions es basen els objectius de nombre d’estudiants desitjats que fixen les administracions, els diferents indicadors socials i la demanda de l’any anterior.

La paradoxa és que, malgrat que tot sembla indicar que la educació d’adults és una necessitat inqüestionable de la nostra societat, a l’hora de la veritat, la demanda real d’aquesta mena d’estudis no és tan fluida com caldria.

Hores d’ara, pel que fa la preparació per a les proves d’accés a Grau Superior i les d’accés a la Universitat per a majors de 25/45 anys, els centre d’adults públics tenen tan sols entre un 25% i un 60% de places ocupades. L’únic centre que ha assolit clarament els seus objectius és el CFA Can Batlló, que ha cobert un 98% de les places.

Caldria preguntar-se quines són les raons d’aquest desajust i en trobaríem vàries : un procés de preinscripció / matrícula massa enrevessada, uns plans d’estudi massa rígids i atapeïts, uns horaris poc conciliadors amb el dia a dia dels alumnes, poques assignatures específiques presencials…

L’Administració veu una solució fàcil en la reducció de places i recursos quan, el que caldria, és que, donada la necessitat d’aquests estudis, s’emprenguin actuacions per apropar l’oferta i la demanda.