Ensenyament presencial o ensenyament online. Pros i contres

ensenyament-onlineCada vegada que un adult es proposa tornar estudiar cal que es plantegi una reorganització del temps vital: feina, família, mobilitat, estudis… Per tant, és normal que, en cas que existeixi la possibilitat d’estudiar presencialment o d’estudiar “online”, els futurs estudiants es preguntin quina és la millor modalitat.

En termes absolts no es pot afirmar que cap de les dues opcions sigui millor que l’altra. Tot dependrà de les característiques i de la situació personals de cada alumne. Cal, doncs, valorar els aspectes positius i negatius de cada modalitat d’ensenyament.

Els pros de l’ensenyament online són: la flexibilitat horària, l’adaptació al ritme personal, reducció del temps de desplaçaments, i, malgrat que sembli contradictori, la comunicació personal i directa amb el tutor .

Els contres:  cal tenir un mètode de treball molt estricte, cal tenir molta força de voluntat, l’aprenentatge es basa en la lectura i la pràctica,  hi ha menys  interacció directa amb els companys i es fa més difícil el lligam emocional . La comunicació no sempre pot ser immediata.

Pel que fa a l’ensenyament presencial els seus punts forts són:  interacció immediata amb companys i professors, el sistema de treball està definit, es pot treballar en grup, l’aprenentatge és visual, auditiu i pràctic, la comunicació és instantània.

Els contres són: horaris fixos que no sempre s’adeqüen a la disponibilitat de l’alumne, despesa de temps en mobilitat, ritme no necessàriament coincident amb el ritme propi, dificultat per conciliar els horaris laborals i familiars amb l’estudi.

Si heu d’escollir un centre, assabenteu-vos bé de si ofereix totes les assignatures  en la modalitat que més us convé ja que molts ofereixen assignatures sense explicar clarament en quina modalitat.

Can Batlló us ofereix en modalitat presencial 18 de les 20 assignatures possibles de les proves d’accés a grau superior i 15 de les 16 assignatures possibles de les d’accés a la universitat per a més grans de 25/45 anys. També té una modalitat semipresencial per a l’accés a la universitat. Per a això s’ha convertit en un centre de referència de les proves d’accés.