El CFA Can Batlló oferirà formació per a la preparació per les proves d’accés als ensenyaments artístics superiors

ensenyaments-artístics-superiors

A partir del curs 2017/18, el nostre centre es convertirà en el primer centre públic que oferirà cursos per a la preparació de les proves d’accés als ensenyament artístics superiors.

S’oferiran 2 cursos diferenciats orientats a l’accés als ensenyament artístics superiors:

  • La preparació per a les proves d’accés als ensenyament artístics superiors s’oferirà  per als aspirants sense el requisit acadèmic, comuna a les especialitats dels ensenyaments superiors de: música, dansa, art dramàtic, conservació i restauració de béns culturals, disseny
  • La preparació per a les proves específiques d’ESDAP (Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques)